Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

BY THE LATE

WILLIAM COW PER

OF THE INNER TEMPLE, ESQ.

ILLUSTRATED WITH ENGRAVINGS

FROM THE DE SIGNS OF

RICHARD WE STALL,R.A.

IN TWO VOLUMES

VOL.II.

LONDON,
PUBLISHED BY JOHN SHARPE,

PICCADILLY

1810.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »