Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Четыре часа пробили Сzwarta godzina wasnie Hоn ѕlоg nyss fyra. (пробьютъ.).

wybiła. Позже четырехъ часовъ. Jest po czwartéj. Hon är öfver fyra. Четыре часа и двадцать Jest dwadzieścia minut Hon år tjugu minuter минутъринг po czwartéj.

öfver fyra. Часы будутѣ бить! Zegar zaraz bić będzie. Klockan slår strax.

думалъ. на

[ocr errors]

Вотъ часы бьютъ! Oto zegar bije.

Nu slår klockan. Еще не создно.

Jeszcze nie późno. Det är icke sent. Очень поздно. сар 13

Jest bardzo późno. Det är mycket sent. Еще позднѣе нежели я Jest później niżeli my

Det är senare,

än jag slalem.

trodde. Я не думалъ что теперь Ja nie myślałem żeby by. Jag trodde icke, att det ужъ такъ поздно. lo tak późno.

var så sent. CZAS.

VÄDERLEKEN. Какова погода?

Jaka jest pogoda? Hurudant väder är det? Какову имтемъ погоду? Jaka mamy pogode? Hurudant väder hafva vi? Погода дурная. [ная. Czas jest zły.

Det är fult väder, Погода на дворѣ насмур- Jest pochmurpo. Det är dystert våder. Погода очень мрачная. Jest bardzo ponuro.

Det är mycket ruskigt му се

väder. Погода туманная. Jest szarawo.

Det är mulet väder. На дворѣ ужасная

пого Czas jest okropny. Det är ett rysligt väder. да. Погода прескверная. Czas jest niegodziwy. Det är ett förskräckligt

väder. Погода прекрасная. Czas jest piękny.

Det är vackert väder. Погода свѣтлая. Czas jest prześliczny.

Det är öfvermåttan herr

ligt väder, Погода чудесная. Czas jest cudowny.

Det är ett herrligt väder, Oynetbnpe- Będziemy mieli dzień pig- Vi skola hafva en skön красный день. knу.

dag.

Det töar. Роса падает..

Rosa spada.

[blocks in formation]

The sky becomes very
dark.

[black
The sky becomes very
The sun begins to break

out.
The sun breaks out.
The weather settles.

Le ciel se noircit.
Le soleil commence à se

montrer.
Le soleil se montre.
Le temps se rassure
se met au beau

se remet. Le temps commence à se remettre à se rassurer Le temps a l'air de vou

loir se mettre au beau. Il a l'air de vouloir faire

Der Himmel schwärzt fich.
Die Sonne fängt an sich

zu zeigen.
Die Sonne zeigt sich.
Das Wetter klärt sich auf
wird schön

bessert fids. Das Wetter fängt an sich aufzuflaren.

The weather begins to
settle.

beau temps.

Le temps est remis.

The weather seems as if Das Wetter scheint schön it would settle.

werden zu wollen. It looks as if it would be GB fteht aus als wolle es fine weather.

fchönes Wetter geben. The weather is settled. Das Wetter hat sich auf

geklärt.
It is very warm.

Es ist sehr warm.
It is sultry hot.

Es ist eine erstickende Hiße.

Il fait bien chaud.
Il fait une chaleur étouf-

fante.
Il fait bien doux.
Il fait froid.
Il fait terriblement froid,

[blocks in formation]

Det är töcknigt.
Det är regnigt väder.
Väderleken är regnig.

Густой туманъ. [вая. Jest mgla.
Погода на дворѣ дождли Czas jest dżdżysty.
Кажется что дождь пой- Zabiera sie na deszcz.

детъ.
Небо закрылось со всѣхъ Niebo jest całkiem za.
сторонъ.

chmurzone. Небо помрачалось. Niebo się zaciemnia. Небо наволакивалось. Niebo się pokrywa.

Himmeln är molnbetäckt

åt alla håll. Himmeln är mulen. Himmeln höljer sig i

moln. Himmeln blir mörkare.

Небо потемнѣло.

Niebo jest zupełnie czar

ne.

Небо почернѣло.
Солнце начинаетъ пока-

зываться.
Солнце показывается.
Погода установилась
становилась прекрас-
ная улучается.
Погода начинаетъ про-
ясняться.

Niebo się chmurzy.

Himmeln svartnar.
Słońce zaczyna się po- Solen börjar visa sig.

kazywać.
Słońce się pokazuje.

Solen visar sig.

blir

Vädret klarnar
Czas się polepsza wy-

vackert
pogadza.

bättrar sig. Czas zaczyna się wypo

Vädret börjar klarna. gadzać. Czas zdaje się skłaniać Vädret synes bli vackert.

ku pogodzie. Zdaje się iż będzie pię- Det ser ut om det skulle kna pogoda.

bli vackert väder. Czas się polepszył.

Vädret har klarpat upp.

Погода, кажется, хочетъ

улучшиться. Кажется будто погода

хочетъ улучшиться. Погода прояснилась.

та.

На дворю очень тепло. Jest bardzo ciepło.

Det är mycket varmt. На дворѣ душная тепло

Jest gorąco, duszno, jest Det är en gräfvande hetupal.

ta. На дворѣ очень пріято. „Jest bardzo lagodnie. Det är mycket mildt. На дворѣ холодно. Jest zimno.

Det är kallt.
На дворѣ жестокій хо-
Jest okropnie zimno.

Det är förskräckligt kallt. лодъ.

[ocr errors]

Il fait un froid excessif. It is excessively cold

&& ift außerordentlich talt

[ocr errors]

Il fait un temps froid et It is raw weather. Es ist kaltes und feuchtes humide.

Wetter. Il fait très-lourd. It is very close.

Es ist sehr fchwül. Il pleut. - Il tombe de la It rains. . It is raining. Es regnet.

Es fängt pluie.

an zu regnen. Il pleut bien fort. It rains very fast. Es regnet sehr stark. Il pleut à verse.

It showers. Es regnet, als ob man es

mit Mulden göffe. La pluie tombe à verse. It is pouring

Der Regen fällt, als....

It pours.

Es fällt Regen, als ....

verse.

Es hat geregnet.

Es ist
Regen gefallen.
88 wird regnen.
Ich fühle Regentropfen.

Es fallen Regentropfen.

Il tombe de la pluie à It rains as fast as it can

pour. Il a plu. · Il est tombé It has rained.

It has de la pluie.

been raining. Il va pleuvoir.

It is going to rain.
Je sens des gouttes de I feel some drops ofrain.

pluie.
Il tombe des gouttes de There are some drops
pluie.

falling Il grêle. Il tombé de It hails.

. It is hailing. la grêle. Il neige. Il tombe de It snows. —

It is snowla neige.

ing. Il a neigé.

Il est tom. It has snowed. It has bé de la neige.

been snowing. Il neige à gros flocons, It snows in great flakes. Il gèle.

It freezes. Il a gelé.

It has frozen. [is ice. Il a gelé à glace. It froze very hard, there Il gèle à pierre fendre. It freezes extremely hard.

Es hagelt. Es fällt Ha

gel.
&c fchneit. Es fällt

Sonee.
Es hat geschneit. Es ift

Schnee gefallen.
Es schneit in großen Flots

ken.
Es friert.
Es hat gefroren.

8 hat Gie gefroren.
& friert, daß es fracht.

На дворѣ чрезвычайно - Zimno jestnadzwyczajne. Det är utomordentligt холодно.

kallt. Погода холодна и сыра. Czas jest zimny i wilgo Väderleken är kall och tny.

fuktig. Знойно.

Powietrze jest bardzo cię Det är mycket qvalmigt. Дождь идеть. Deszcz pada [żkie. Det regnar.

Det är

regnigt. Сильный дождь идет.. Deszcz pada wielki. Det regnar dugtigt. Ливмя льетъ дождь.

Deszcz pada ulewny. Det regnar, så det öser

ner.

Ютъ.

Проливный дождь пада Wielka jest ulewa. Regnet faller ned i stromетъ.

mar. Ливень падаетъ. Deszcz leje jak z cebra. Det regnar som himmeln

vore öppen. Дождь шелъ. Deszcz padał. Deszcz Det har regnat.

Det spadł.

har fallit regn. Будетъ дождь. Deszcz będzie pada).

Det blir regn.
Я чувствую ужънѣсколѣ- Ja czuje krople deszczu Jag küpper regndroppar.

ко дождевыхъ каплъ.
Капли дождя ужъ пада- Krople deszcza spadaja Det fаllеr rеgndroppar.
Градъ идеть.
Grad pada.

Det baglar. Det faller

hagel. Снѣгъ идеть. Snieg pada.

Det snöar. Det faller

snö. Снѣrъ надалъ. Snieg upad).

Det har snöat. Det

bar fallit sno. Снѣгъ падаетъ больши- Snieg раdа w Wielkich

Det snöar i stora flockar. płatkach. ми снѣжинами.

Marznie.
Морозъ.

Det fryser.
Замерзло.
Mróz uchwycił.

Det har frusit.
Стала гололедица.
Woda zamarzła.

Det har frusit till is.
Крещенскій морозъ.
Mróz jest trzaskający.

Det fryser, så att stenarne

remna,

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »