Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 25 - To divide by 10, 100, &c., is simply cutting off as many figures from the right of the dividend as there are ciphers in the divisor.
Σελίδα 80 - To multiply a decimal by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the right as there are ciphers in the multiplier ; and if there be not places enough in the number, annex ciphers.
Σελίδα 113 - Divide the sum of the products by the sum of the debts, and the quotient will be the average term of credit, estimated from the date selected.
Σελίδα 81 - When a decimal number is to be divided by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the left as there are ciphers in the divisor, and if there be not figures enough in the number, prefix ciphers.
Σελίδα 114 - Multiply each payment by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the payments ; the quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 29 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes = 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 72 - Multiply all the numerators together for a new numerator, and all the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 135 - Sixty days after sight of this FIRST of EXCHANGE (Second and Third of same tenor and date unpaid), pay...
Σελίδα 121 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας