Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ALDINE
LANGUAGE METHOD

PART ONE

A Manual for Teachers Using

First Language Book

BY

FRANK E. SPAULDING

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, CLEVELAND, OHIO

AND

CATHERINE T. BRYCE,

ASSISTANT SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, CLEVELAND, OHIO

NEWSON & COMPANY

NEW YORK

593550

COPYRIGHT, 1913, BY
NEWSON & COMPANY.

All rights reserved.

12

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »