Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 2 - One 1 Two 2 Three 3 Four 4 Five 5 Six 6 Seven 7 Eight 8 Nine 9 Ten 10 Eleven 11 Twelve 12 Thirteen 13 Fourteen 14 Fifteen 15 Sixteen 16 Seventeen 17...
Σελίδα 257 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 222 - How many solid feet in a pile of wood 8 feet long, 4 feet wide, and 4 feet high?
Σελίδα 263 - Multiply the last term by the ratio, from the product subtract the first term, and divide the remainder by the ratio, less 1; the quotient will be the sum of the series required.
Σελίδα 251 - Point off the given number into periods of two figures each, by putting a dot over the units, another over the hundreds, and so on.
Σελίδα 121 - Divide by any number that will divide two or more of the given numbers without a remainder, and set the quotients, together with the undivided numbers, in a line beneath.
Σελίδα 82 - In 3 ? In 4 ? In 5 ? In 6? In 7? In 8? In 9? In 10? In 20? In 50? In 100?
Σελίδα 207 - Find the amount of the principal, from the time the interest commenced to the time of settlement, and likewise the amount of each payment, from the time it was paid to the time of settlement ; then deduct the amount of the several payments from the amount of the principal.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας