Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ON THE

BILLS OF EXCHANGE ACT,

1882,

(45 & 46 VICTORIA, CAP. 61.)

BY

W. D. THORBURN,

ADVOCATE.

EDINBURGH:

BELL & BRADFUTE, 12 BANK STREET.

WILLIAM MAXWELL & SON, 8 BELL YARD, TEMPLE BAR, LONDON.

MDCCCLXXXII.

[graphic]

ON THE

BILLS OF EXCHANGE ACT,

1882,

(45 & 46 VICTORIA, CAP. 61.)

BY

W. D. THORBURN,

ADVOCATE.

EDINBURGH:

BELL & BRADFUTE, 12 BANK STREET.

WILLIAM MAXWELL & SON, 8 BELL YARD, TEMPLE BAR, LONDON.

MDCCCLXXXII.

[graphic]

ON THE

BILLS OF EXCHANGE ACT,

1882,

(45 & 46 VICTORIA, CAP. 61.)

BY

W. D. THORBURN,

ADVOCATE.

EDINBURGH:

BELL & BRADFUTE, 12 BANK STREET.

WILLIAM MAXWELL & SON, 8 BELL YARD, TEMPLE BAR, LONDON.

MDCCCLXXXII.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »