Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 121 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.
Σελίδα 25 - To divide by 10, 100, &c., is simply cutting off as many figures from the right of the dividend as there are ciphers in the divisor.
Σελίδα 81 - When a decimal number is to be divided by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the left as there are ciphers in the divisor, and if there be not figures enough in the number, prefix ciphers.
Σελίδα 29 - Thirty days hath September, April, June, and November, All the rest have thirty-one Excepting February alone : Which hath but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 68 - To reduce a mixed number to an improper fraction, Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator; under this sum write the denominator.
Σελίδα 27 - Pendulum vibrating Seconds of Mean Time in the Latitude of London in a Vacuum at the Level of the Sea...
Σελίδα 114 - Multiply each payment by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the payments ; the quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 22 - V. If any partial dividend will not contain the divisor, place a cipher in the quotient, and bring down the next figure of the dividend, and divide as before.
Σελίδα 119 - NOTE 3. If in extracting the root of a number there is a remainder, after all the periods have been brought down, periods of ciphers may be annexed by considering them as decimals. EXAMPLES.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας