Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 105 - For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
Σελίδα 67 - Likewise also as it was in the days of Lot ; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded ; but the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed.
Σελίδα 97 - Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall not be cut off.
Σελίδα 168 - that his ways are not as our ways, nor his thoughts as our thoughts...
Σελίδα 203 - And the people asked him, saying, What shall we do then? 11 He answereth, and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none ; and he that hath meat, let him do likewise.
Σελίδα 2 - And there was given unto him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.
Σελίδα 108 - Worthy is the Lamb that was flain, to receive power, and riches, and wifdom, and ftrength, and honour, and glory, and blefling.
Σελίδα xiii - I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
Σελίδα 106 - I ftand at the door, and knock : if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will fup with him, and he with me...
Σελίδα xiv - For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας