Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 4 - To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole and one of the parts, shall be equal to the square of the other part.
Σελίδα 6 - The angle at the centre of a circle is double of the angle at the circumference upon the same base, that is, upon the same part of the circumference.
Σελίδα 11 - AB is a diameter, and P any point in the circumference of a circle; AP and BP are joined and produced if necessary ; if from any point C of AB, a perpendicular be drawn to AB meeting AP and .BP in points D and E respectively, and the circumference of the circle in a point F, shew that CD is a third proportional of CE and CF.
Σελίδα 9 - IF the angle of a triangle be divided into two equal angles, by a straight line which also cuts the base; the segments of the base shall have the same ratio which the other sides of the triangle have to one another...
Σελίδα 4 - In any right-angled triangle, the square which is described upon the side subtending the right angle, is equal to the squares described upon the sides which contain the right angle.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας