Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 17 - By thine Agony and bloody Sweat; by thy Cross and Passion ; by thy precious Death and Burial ; by thy glorious Resurrection and Ascension ; and by the coming of the Holy Ghost, Good Lord, deliver us.
Σελίδα 19 - Take ye therefore good heed unto yourselves ; for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire: Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female...
Σελίδα 5 - And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord : And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength : this is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Σελίδα 2 - District Clerk's Office. BE IT REMEMBERED, That on the seventh day of May, AD 1828, in the fifty-second year of the Independence of the UNITED STATES OF AMERICA, SG Goodrich, of the said District, has deposited in this office the title of a book, the right whereof he claims as proprietor, in the words following, to wit...
Σελίδα 2 - Co. of the said district, have deposited in this office the title of a book, the right whereof they claim as proprietors, in the words following, to wit : " Tadeuskund, the Last King of the Lenape.
Σελίδα 19 - The first of August came on Friday, and a release was proclaimed from all work until the next Monday. The day was chiefly spent, by the great mass of negroes, in the churches and chapels.
Σελίδα 2 - CLERK'S OFFIcE. BE it remembered, that on the eleventh day of November, AD 1830, in the fiftyfifth year of the Independence of the United States of America, Gray & Bowen, of the said district, have deposited in this office the title of a book, the right whereof...
Σελίδα 27 - ... civil and religious establishments have for ages conspired to crush it. I know its history. I shut my eyes on none of its weaknesses and crimes. I understand the proofs, by which despotism demonstrates, that man is a wild beast, in want of a master, and only safe in chains. But injured, trampled on, and scorned as our nature is, I still turn to it with intense sympathy and strong hope. The signatures of its origin and its end are impressed too deeply to be ever wholly effaced.
Σελίδα 10 - Light would be for ever hidden from us did not kindred rays dawn and brighten within us. God is another name for human intelligence raised above all error and imperfection, and extended to all possible truth./ The same is true of God's goodness.
Σελίδα 30 - ... to it new victories. He came in the reformation of the Church. He came on this day four years ago, when, through his religion, eight hundred thousand men were raised from the lowest degradation to the rights, and dignity, and fellowship of men. Christ's outward appearance is of little moment compared with the brighter manifestation of his spirit. The Christian, whose inward eyes and ears are touched by God, discerns the coming of Christ, hears the sound of his chariot-wheels and the voice of...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας