Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

WORKS oN tHr CIVILIZATION OF THE EAST. Sold chiefly by Mess. CADELL & DAvies, Strand, Londom.

BEING

The Compositions which gained the PRizes, or were presented to the UNivERsities in competition for the Paizes, instituted by Dr. BUCHANAN.

JPublished in 1805.

1. A GREEKODE, om the Subject rENEzen •nz, * Let there be Light.” Ode Græca Præmio dignata quod donavit Academiæ Cantabrigiensi Vir Reverendus CLAUDIUS BUCHANAN, A. B. Coll. Regin. Cantab. et Vice-Præpositus Collegii Bengalensis in India Orientali. Auctore G. PRyME, A. B. Trin. Coll.

2. A GREEK ODE, on the Subject rENEzeo φαΣ, ** Let there be Light.” Ode Præmio a Reverendo Viro CLAUDIo BUcHANAN, S. T. P. Etonensibus Proposito dignata. Auctore T. RENNELL, Coll. Reg. Eton. Alumn.

s. COLLEGIUM BENGALENSE : Carmen cui Præmium BvcHANAN£UM a Senatu Academiæ Glasguensis adjudicatum est. ALEXANDRo MAc ARTHUR,

Auctore,

4. COLLEGIUM BENGALENSE : Carmen præmio a Reverendo Viro CLAUDIO BUchANAN, S. T. P. Etonensibus Proposito dignatum. Auctore G. P. RicHARDs, Coll. Reg. Etom. Alumn.

5. VATICINIUM GANGIS: Indiam Res Imperii Amtiqui lapsas indignatam, Ganges ex latebris vocat,--Collegium Bengalense monstrat,---lætiora multa vaticinatur ex Collegio condito oritura. A THOMA BRowN, M. D.---Presented to the University of Edinburgh in 1805: published in 1808. .

6. ODE in COLLEGIUM BENGALENSE: Premio dignata quod Alumnis Collegiorum Aberdonensium proposuit Vir Reverendus CLAUDIUS BUcHANAN, Collegii Bengalensis Præfectus Vicarius. Auctore ALExANDRo ADAMsoN, A. M. Coll. Marischal. Aberd. Alumno.---Published in 1808.

7. A POEM on the RESTORATION of LEARNING in the EAST ; which obtained Dr. BUcHANAN's Prize. By CHARLES GRANT, Esq. M. A. Fellow of Magdalen College, Cambridge. Printed at the University Press, 1805. Price 8s. 6d.

8. A POEM on the RESTORATION of LEARNING in the EAST ; by the Rev. FRANcis WRANGHAM, M. A. F. R. S. of Trinity College, Cambridge.--Primted at the University Press, 1805. Price 3s. 6d,

Fi

9. The RENOVATION of INDIA, a Poem. By

Thomas Baows, M. D. Presented to the University of Edinburgh in 1805 : published in 1808. In one volume, small 8vo. Price 6s.

Published in 1806.

10. An ESSAY on the best Means of CIVILIZING the

Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World; to which the University of Glasgow adjudged Dr. Buchan AN's Prize. By John MITCHELL, A. M. In one vol. 4to. Price 15s. in boards.

11. A DISSERTATION on the best Means of CIVIL

IZING the Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World; which obtained Dr. BUCHANAN’s Prize. By the Rev. W.M. CockBURN, A. M. Fellow of St. John's College, and Christian Advocate in the University of Cambridge. Printed at the University Press. 4to. Price 3s.6d.

12. A DISSERTATION on the best Means of CIVIL

IZING the Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World. By the Rev. FRANCIs WRANGHAM, M.A. F. R. S. of Trinity College, Cambridge, Price 3s.6d.

13. A DISSERTATION on the best Means of CIVILIZING the Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World: to which Dr. BuchanaN's Prize was adjudged by the University of Edinburgh. By the Rev. W.M. TENNANT, M. M. LL.D. and M. A.S. lately one of His Majesty's Chaplains in India. Printed at the University Press. In one vol. 4to. Price in boards 12s.---This was published in 1808.

14. A SKETCH of the State of BRITISH INDIA, with a View of pointing out the best Means of Civilizing its Inhabitants, and diffusing the Knowledge of Christianity throughout the Eastern World : being the Substance of an Essay on these Subjects; to which the University of Aberdeen adjudged Dr. BuchanaN's Prize. By the Rev. JAMES BRYCE. In one vol. 8vo, pp. 381. Price in boards 10s. 6d.---This was published in 1810.

Published in 1807.

15. A SERMON, on the Translation of the SCRIPTURES into the ORIENTAL LANGUAGES: preached before the University of Cambridge, on

[ocr errors][merged small][merged small]

May 10, 1807. By the Rev. FRANcis WRANGHAM, M. A. F. R. S. of Trinity College, Cambridge, Printed at the University Press.---[This and the three following Sermons were not the subjects of Prizes, but a gratuity was presented to the four Reverend Preachers whom the Universities were pleased to select for the occasion.]

A SERMON, preached before the University of
Cambridge, on the 28th June, 1807; agreeably to
the Institution of the Rev. CLAudius Buchanan,
By the Rev. John DUDLEY, M.A. of Clare Hall.
Cambridge. Printed at the University Press.

The Expediency of Translating our SCRIPTURES into several of the ORIENTAL LANGUAGES, and the Means of rendering those Translations useful, in an Attempt to convert the Nations of India to the Christian Faith: a Sermon preached by speeial appointment before the University of Oxford, Nov. 8th, 1807. By the Rev. WM. BARRow, of Queen's College, LL.D. and F.S.A. Author of an Essay on Education, and the Bampton Lecture Sermons for 1799,

The DUTY and EXPEDIENCY of Translating the SCRIPTURES into the current LANGUAGES of the EAST, for the Use and Benefit of the Natives: a Sermon, preached by special Appointment, before the University of Oxford, on the 29th of November 1807. By the Reverend

[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »