Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 18 - if two triangles have two sides of the one equal to two sides of the...
Σελίδα 110 - In any triangle the square of the side opposite an acute angle is equal to the sum of the squares of the other two sides diminished by twice the product of one of those sides and the projection of the other upon it.
Σελίδα 13 - If two triangles have two angles and the included side of the one, equal to two angles and the included side of the other, each to each, the two triangles will be equal.
Σελίδα 107 - If two triangles have two sides and the included angle of the one equal to two sides and the included angle of the other, each to each, they are equal in all their parts.
Σελίδα 24 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 38 - If two sides of a quadrilateral are equal and parallel, the figure is a parallelogram.
Σελίδα 42 - If the product of two quantities is equal to the product of two others, two of them may be made the means, and the other two the extremes of a proportion. Let bc=ad.
Σελίδα 232 - In any spherical triangle, the greater side is opposite the greater angle ; and conversely, the greater angle is opposite the greater side.
Σελίδα 14 - In an isosceles triangle the angles opposite the equal sides are equal.
Σελίδα x - AXIOM is a self-evident truth ; such as, — 1. Things which are equal to the same thing, are equal to each other. 2. If equals be added to equals, the sums will be equal. 3. If equals be taken from equals, the remainders will be equal. 4. If equals be added to unequals, the sums will be unequal.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας