Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OR A COMPLETE

SYSTEM OF ARITHMETIC,

ADAPTED TO MODERN PRACTICE.

WITH NOTES,

EXPLAINING THE FOUNDATION OF THE RULES, AND THE

BEST METHODS OF APPLYING THEM :

AND COPIOUS

Illustrations of Commercial Subjects.

FOR THE USE OF SCHOOLS.

BY

JOHN DAVIDSON, A. M. BURNTISLAND;

AND

ROBERT SCOTT,
ST. ANDREW'S SQUARE, EDINBURGH.

Numerorum notitia, cuicumque primis saltem literis erudito,
necessaria est."

QUINCTIL.

EDINBURGH:
PRINTED FOR BELL & BRADFUTE, W. WHYTE, AND
FAIRBAIRN & ANDERSON, EDINBURGH ; E. LESLIE, DUNDEE;

AND LONGMAN, HURST, REES, ORME & BROWN,

LONDON.

1818.

D 25

CAJORI

Printed by Balfour and Clarke,

Edinburgh, 1818.

ROM

PREFACE:

On few subjects have more produetions issued from the press, than on Arithmetic; yet there is still a complaint among judicious Teachers, that these productions are often but ill adapted to the purposes of instruction. While most of them contain a great deal of obsolete and useless matter, especially in the form of exercises, they are very deficient in matter indispensably requisite to convey to learners' a full and clear view of the principles and modern practice of calculation.

In the following pages, an attempt is made to supply a text-book, for the use of schools, free from these imperfections ; comprising a full course of such Arithmetical instruction, as is necessary for preparing young men either for prosecuting their mathematical studies with advantage, or for the mercantile profession, and business in general; and containing nothing but what has a direct tendency to promote these objects.

The Editors trust, that the definitions in this tract will be found accurate, the rules concise and

SA8270

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »