Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 68 - Upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles, that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity, equal to one another.
Σελίδα 14 - If two angles of a triangle be equal to one another, the sides also which subtend, or are opposite to, the equal angles, shall be equal to one another.
Σελίδα 21 - And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind : and they were afraid.
Σελίδα 86 - The angles which one straight line makes with another upon one side of it, are either two right angles, or are together equal to two right angles.
Σελίδα 86 - The straight lines which join the extremities of two equal and parallel straight lines towards the same parts, are also themselves equal and parallel.
Σελίδα 62 - If one side of a triangle be produced, the exterior angle is greater than either of the interior, and opposite angles.
Σελίδα 62 - The angles at the base of an isosceles triangle are equal to one another; and if the equal sides be produced the angles on the other side of the base shall be equal to one another.
Σελίδα 62 - If a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the two interior and opposite angles ; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.
Σελίδα 29 - What were the chief provisions and alterations introduced by the Reform Bill ? What is the right of the House of Commons in regard to taxes ; and on what constitutional principle is it founded ? 1 Give a very short account of the origin and progress of the Crusades.
Σελίδα 29 - Name the six northern counties of England and their capitals. In which of the English counties are hops grown ? What are the two commodities which principally constitute the natural wealth of the country...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας