Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

LECTURES

ON

Jewish Antiquities;

DELIVERED AT HARVARD UNIVERSITY IN CAMBRIDGE,

A. D. 1802 & 1803.

***00#00***

BY DAVID TAPPAN, D.D.

LATE HOLLIS PROFESSOR OF DIVINITY IN THAT SEMINARY.

***00#00**

PUBLISHED

BY W. HILLIARD AND E. LINCOLN, AND FOR SALE AT THE
BOOKSTORE IN CAMBRIDGE AND AT NO. 53,

CORNHILL, BOSTON..

1807

• * * *

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »