Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

EDINBURGH ANNUAL REGISTER,

For 1812.

THE

EDINBURGH

ANNUAL REGISTER,

For 1812.

VOL. FIFTH.PART FIRST.

EDINBURGH:

Printed by James Ballantyne and to.

FOR JOHN BALLANTYNE AND CO. EDINBURGH;

LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN, LONDON ;

AND THE OTHER PROPRIETORS.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »