Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 49 - Behind him cast ; the broad circumference Hung on his shoulders like the moon, whose orb Through optic glass the Tuscan artist views At evening from the top of Fesole Or in Valdarno, to descry new lands, Rivers, or mountains, in her spotty globe.
Σελίδα 245 - Again, the Devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them ; and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.
Σελίδα 142 - But hark that heavy sound breaks in once more, As if the clouds its echo would repeat And nearer, clearer, deadlier than before ! Arm! arm! it is — it is the cannon's opening roar! Within a windowed niche of that high hall Sate Brunswick's fated chieftain: he did hear That sound the first amidst the festival, And caught its tone with death's prophetic ear...
Σελίδα 192 - Here was the scorn : the wonder followed — which was, that this young Scholar or Philosopher, after all the Captains were murdered in...
Σελίδα 98 - I have no flock : I kill Nothing that breathes, that stirs, that feels the air, The sun, the dew. Why should the beautiful (And thou art beautiful) disturb the source Whence springs all beauty ? Hast thou never heard Of Hamadryads ? Rhaicos.
Σελίδα 98 - Reverence the higher Powers; nor deem amiss Of her who pleads to thee, and would repay — Ask not how much — but very much. Rise not; No, Rhaicos, no ! Without the nuptial vow Love is unholy. Swear to me that none Of mortal maids shall ever taste thy kiss, Then take thou mine; then take it, not before. Rhaicos. Hearken, all gods above ! O Aphrodite ! O Here ! Let my vow be ratified ! But wilt thou come into my father's house ? Hamad.
Σελίδα 197 - Thus was Beauty sent from heaven, The lovely ministress of truth and good In this dark world : for truth and good are one, And Beauty dwells in them, and they in her, With like participation.
Σελίδα 105 - The most agreeable of all companions is a simple, frank man, without any high pretensions to an oppressive greatness ; one who loves life, and understands the use of it ; obliging alike at all hours; above all, of a golden temper and steadfast as an anchor. For such an one we gladly exchange the greatest genius, the most brilliant wit, the profoundest thinker.— LESSING.
Σελίδα 98 - Array'd as thou art. What so beautiful As that gray robe which clings about thee close, Like moss to stones adhering, leaves to trees, Yet lets thy bosom rise and fall in turn, As, toucht by zephyrs, fall and rise the boughs Of graceful platan by the river-side.
Σελίδα 99 - Go — rather go, than make me say I love. Rhaicos. If happiness is immortality, (And whence enjoy it else the gods above?) I am immortal too : my vow is heard — Hark ! on the left — Nay, turn not from me now, I claim my kiss.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας