Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Sermons and Poems

BY

Rev. THEODORE C. WILLIAMS

MINISTER OF ALL SOULS' CHURCH, NEW YORK

NEW YORK
E. P. DUTTON AND COMPANY
31 WEST TWENTY-THIRD STREET

1893

1893, Dec. 30. Divinite Scrool.

Dedication

TO THE PEOPLE OF ALL SOULS' CHURCH

IN RECORD OF

A TEN YEARS' HAPPY MINISTRY

AMONG THEM

THEODORE C. WILLIAMS

NEW YORK CITY

October 25, 1893

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »