Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 243 - Cl Cr Co Cb Cu Dy Er Eu F Gd Ga Ge Au Hf He Ho H In I Ir Fe Kr La Pb Li Lu Mg Mn Hg...
Σελίδα 244 - Square Measure. 144 square inches 1 square foot, 9 square feet 1 square yard, 30J square yards 1 square rod, 40 square rods 1 rood, 4 roods 1 acre.
Σελίδα 245 - Measures of Length. 10 millimeters (mm.) 1 centimeter (cm.) 10 centimeters 1 decimeter (dm.) 10 decimeters 1 meter (m.) 10 meters 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters 1 hectometer (Hm.) 10 hectometers 1 kilometer (Km.) 10 kilometers 1 myriameter (Mm.) 1181.
Σελίδα 246 - MEASURES OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram eg. 10 centigrams =1 decigram dg. 10 decigrams =1 gram g. 10 grams =1 decagram Dg. 10 decagrams =1 hectogram Hg. 10 hectograms = 1 kilogram Kg.
Σελίδα 243 - Radium Rhodium Rubidium Ruthenium Samarium Scandium Selenium Silicon Silver Sodium Strontium Sulphur Tantalum Tellurium Terbium Thallium Thorium Thulium. . . Tin Titanium Tungsten Uranium Vanadium Xenon Ytterbium Yttrium Zinc Zirconium Symbol. Mo Nd Ne Ni Nt N Os O Pd p...
Σελίδα 245 - Troy Weight. 24 grains (gr.) - 1 pennyweight (dwt.) 20 pennyweights — 1 ounce (oz.) 12 ounces — 1 pound (1b.).
Σελίδα 245 - Dry Measure. — 2 pints = 1 quart; 8 quarts = 1 peck; 4 pecks = 1 bushel.
Σελίδα 238 - Administration of the antidote. If the patient is conscious, make him swallow the mixture at once, and lie down for a few minutes. If the patient is not conscious, place him on his back and pour the mixture down his throat in small quantities, if necessary pinching his nose in order to make him swallow.
Σελίδα 244 - ... sq. yds. = 1 sq. rod. 40 sq. rods — 1 sq. rood. 4 sq. roods = 1 acre. 640 acres = 1 sq. mile.
Σελίδα 238 - ... know how to use it should occasion at any time arise. The apparatus should never be allowed to be removed from its place, but always kept complete and ready for an emergency. It is advisable to keep it in duplicate, in prominently marked positions in the works.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας