Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

SCIENTIA BIBLICA:

COMPRISING

A COPIOUS AND ORIGINAL

COLLECTION OF PARALLEL PASSAGES

FOR

THE ILLUSTRATION

OF THE

NEW TESTAMENT,

VOL. I.

MATTHEW-MARK.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »