Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 186 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 185 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 105 - The ratio W/P between the force exerted and the force applied is called the mechanical advantage of the machine. Newton described six elementary machines to which all others may be reduced. These are the lever, the pulley, the inclined plane, the wheel and axle, the wedge and the screw. These may be reduced to three, since the wheel and axle is but a modified lever, and the screw and the wedge are but modifications of the inclined plane. In all cases, however, the law of machines holds good, viz.,...
Σελίδα 33 - Each of the Weather Bureau stations is operated by one or more trained- observers, and is equipped with mercurial barometers, thermometers, wind vanes, rain and snow gauges, and anemometers, and many of them with sunshine recorders, barographs, thermographs, and other devices which make a continuous automatic record of the local weather conditions and changes. The results of the twice-daily observations are immediately telegraphed to the central...
Σελίδα 37 - Indies, and supplemented by daily reports from various other points in the northern hemisphere. Within two hours after the morning observations have been taken...
Σελίδα 9 - ... can not with impunity inhale a vitiated air and expect our lungs to select the pure and reject the impure without permanent injury to our breathing apparatus as well as to our whole body. Before passing to the subject of "Town air," I should like you to grasp and keep well before you the idea that we are living at the bottom of a great ocean of air, that we are surrounded on all sides by matter invisible because composed of minute particles (separated by spaces which are big in comparison with...
Σελίδα 37 - ... about 1600 principal distributing points, whence they are further disseminated by telegraph, telephone, wireless, and mail.
Σελίδα 38 - The center of a coil. counter-clockwise. In a direction opposite that in which the hands of a clock rotate.
Σελίδα 87 - Explain why there is a difference between the weight of the object in air and its weight in water.
Σελίδα 131 - Record also the diameter of the sun, the diameter of the moon, and the distance from the earth to the moon.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας