Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση


OF

EUCLID'S ELEMENTS

TRANSLATED FROM THE TEXT OF HEIBERG

WITH INTRODUCTION AND COMMENTARY

BY

T. L. HEATH, C.B., Sc.D.,

SOMETIME FELLOW OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE

VOLUME II

BOOKS III-IX

CAMBRIDGE:

at the University Press

1908

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »