Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

In regard to motive I shall say little. High professions of disinterestedness in an author's preface, seldom obtain implicit credence; and that for the best possible reason, they seldom deserve it. I shouid be pleased with a compensation for my labour, and hope that the public will find in the utility of the work, an equivalent for the expense i costs them.

ROSWELL C. SMITH. Providence, October, 1826.

PRACTICAL

AND

MENTAL ARITHMETIC.

Repeat the Aldition and Subtraction Table. 2 and 1. are 3. 3andllare 14 5 and Bare 13 2 4 12 15

9

14 3 5

10 15 4 6 4 and I are 5 11 16 5 7

2 6 12 17 6 8

3 7 ny 9

8 6 and 1 are 7
8 10
5 9

2
9 11
6 10

3 9 10 12

7
11

4 10 11 13

8
12

5 11
12 14
9

6 12 10 14

7 13

11 3 and 1 are 4

15

8 14 2 5 12 16

9 15 3 6

16

10 4 7 5 and 1 are 6 11 17 5 8 2 7

18

12 6 9

3 8 7 10

4

97 and are 8 8 5 · 10

2

9 9 12 6 11

3 10 10 13

11 12

13

11

14

15

11

11

7 and 5are 12 9 and 4 are 13 lIand3 are 14 6 13 5

4 15 7 14 6

5 16 8 15 ny 16

6 17 9 16 8 17

18 10 17 9 18

8 19 18 10 19

9 20 12 19 11 20 10 21

12 21 and 1 are 9

12 23 2 10 10 andlarell 3

2 12 12andlare 13 4 12 3 13

2 14 5 13 4 14

3 15 6 14 5 15

4 16 15 6 16

5 17 8 16

17

6 18 9 17 8 18

19 10 18 9 19

8 20 11 19 10 20

9 21 12 20 11 21 10 22

12 22 11 23 9 and lare 10

12 24 2 11 llandl are 12 3 12

2 13

Repeat the Multiplication Table, forward, back

ward, and by Division. 2 times 1 are 2 2 times 6 are 12 2 times 11 are22 2 4

14

12 24 6

8 16 4 8

9 18 3 times 1 are 3 5 10 10 20

2 6

24

48

10

3 times 3 are 95times 12are.60 8 times are 64 4 12

9 72 5 15 6 times 1 are 6

10 80 6 18

2
12

11 88
7 21
3 18

12 96 24

4 9 27

5 30 9 times 1 are 9 10 30 6 36

2 18 1 33 7

3 27 12 36 8

4 36 9 54

5 45 4 times I are 4

10 60

6 54 2 8 11 66

7 63 3 12 12 72

8 72 4 16

9 81 5 20 7 times I are 7

90 6 24 2 14

11 99 7 23 3 21

12 103 8 32

4 28 9 36

5 35 10 timesl are10 10 40 6 42

2 20 11 7 49

3 30 12 48 8 56

4 9 63

5 50 5 times 1 are 5

10 70

6 60 2 10 11

70 3 15 12 84

8 80 4 20

9 90 5 25 8 tirnes 1 are 8

10 100 6 30 2 16

11 110 7 35 3 24

12 120 40

4 32 9 45

5 40 11 timeslare 11 10 50 6

2 11 55

7

44

40

48

22

11 times4 are44 1ltim. 12 a 132 12times are 84 5 55

8 96 6 66 12 timesl are12

9 108 7 2 24

10 120 8 88 3 36

11 132 9 99

48

12 144 10 110

5 60
11
121

72

S.

[ocr errors]

S. d.

Repeat the Pence Table. d. d. 1 d.

d. s. d. d. 20 is 1 850 is 4 2 80 is 6 81 110 is 9 2 30 2 6 60 5 0 90 7 6 120 10 40 3 4 70 5 10 100 8 4

Repeat the Table of Pence, Shillings and Cents. farthings, pence,cents, shil. pence, pence, cents.

1 is
0

10 is 14 2 0

11 15 3 0 1 1 0 is 12or 167 4 1 or 11

I 1

13 18 1 2 14 191 2 is 23 1 3

15 21 3 4 1 4 16 22 4 54 1 5

17 234 44 67 1 6

18 25 5 ny 1

19 261 6 87 18

20 271 7 10 1 9

21 29 8 11

1 10 22 30-1 9 121 1 11 23 311

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »