Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 72 - Nine 9 Ten 10 Eleven 11 Twelve 12 Thirteen 13 Fourteen 14 Fifteen 15 Sixteen 16 Seventeen 17 Eighteen 18 Nineteen 19 Twenty -.20 Twenty-one 21 Twenty-two 22 Twenty-three 23 Twenty-four 24...
Σελίδα 119 - It will be seen by the above section that if both the numerator and denominator be multiplied by the same number, the value of the fraction will not be altered...
Σελίδα 82 - A man, being asked how many sheep he had, said that he had them in two pastures ; in one pasture he had eight ; and that 3 fourths of these was just 1 third of what he had in the other. How many were there in the other 1 4.
Σελίδα 46 - Jt be cut into four equal parts, what will one of the parts be worth ? that is, what is one fourth of it worth ? What are two fourths of it worth ? What are three fourths of it worth ? 37. If you can buy a barrel of cider for four dollars, how much can you buy for one dollar ? How much for two dollars ? How much for three dollars ? 38.
Σελίδα 134 - What part of a year is 1 month ? 2 months ? 3 months ? 4 months ? 5 months ? 6 months ? 7 months? 8 months? 9 months? 10 months?
Σελίδα 124 - If 7 men can do a piece of work in 4| days, how long will it take 1 man to do it ? How long will it take 3 men to do it ? 4.
Σελίδα 43 - If a man travel six miles in two hours, how many miles does he travel in an hour ? 8. If a man travel three miles in an hour, how many hours will it take him to travel .nine miles 1 9. How many yards of cloth, at three dollars a yard, can you buy for fifteen dollars ? 10.
Σελίδα 106 - Miscellaneous Examples. 1. If a staff 5 feet long cast a shadow 4 feet at 12 o'clock, what is the length of a pole that casts a shadow 67 feet at the same time ? 2.
Σελίδα 40 - What is the value of nine yards of cloth, at six dollars a yard ? 10. If a man travel five miles in an hour, how many miles will he travel in nine hours ? 11. There is an orchard consisting of ten rows of trees, and nine trees in each row ; how many trees are there in the orchard ? 12.
Σελίδα ix - This will be delivered to you by my son Samuel, whom I beg leave to commit to your care, hoping that by your well-known skill and attention you will be able to make something of him ; which, I am sorry to say, none of his masters have hitherto done. He is now eleven, and yet can do nothing but read his mother tongue, and that indifferently.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας