Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TABLE B. - COMPARATIVE STATISTICS. Showing the whole number of persons over 4 and under 20 years of age from 1873 to 1892.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

534

156

773

582

Baker
Benton --
Clackamas
Clatsop
Columbia
(oos.
Crook
Curry
Douglas
Gilliam
Grant
Harney
Jackson
Josephine.
Klamath
Lake ----
Lane
Linn
Malheur
Marion
Morrow.
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Yamhill

720

891 25 1,091 1, 1:26 1,326, 1, 151, 1,591 1,597 1,8242, 1462, 139 1,765, 1,944 1,995 2, 2171 2, 229
2,014 1,962 1,1741 2, 220 2,365 2,328 2,359 2,3872,589 2, 837 2,910 2,995 3, 278 3, 1983, 397 3,184 3, 251 3,417 3,6261 3,697
398 405

668 709
-1 2,389 2,730 2,174, 3, 0071 3,226 3,346 3,552 3,670 3,8 71 3, 980 4,095 4,626 4,705' 4, 860 4,589 4,926 5,298 5,898
814 877

6, 414
870

6,817
905
312; 342 405 565! 502
961 1,1551,112 1,702, 1,985 1,866) 1,942,023 2,068

2,512
626 7311 733

2, 603
742 827 926
786 1,521

940 1,033 1,112 1,179 1,168 1, 375 1,508 1,770

1,885
941 1,619 1,392 1, 789 1,630 1,824' 1,832 1,910 2,019 2,219 2, 370 2,476 2,410 3,602 2,9041 3, 223 3,419 3,537

718
160 19) 202 262 358

908 1,49 1,150 1,454 1,304 1,212 1,169
426 461 132 437

1, 1581 1,055
460 502
467 540

6191 5186 647 645 665
2,654 2,8771 2,952 3,205 3, 394 3,539 3,720 3,782 3,889 3,907, 4, 199 4,115 4,098 4,294 4,179 1,060, 4, 134 4,415 4,493

4,758
401 519 018 616 678 863

875 1,176 1,921 1.460 2,420 1,731 1,773 1,754
901 1,030 1,002 1,077 1,076: 1, 260 1,358 1,774 1, 402 2,250' 1,426 1,368 1,270! 1,282

755) 7921 $15
393 119
019 587

4, 155 639 708 2, 372 2, 600, 2,405 2,691 2,7:38 2,9951 2,992 3,139, 3, 130 3,219 3,396 3,788 3,823 3,803 3,743, 33, 717 4,174 4,345 715

4, 330 763, 721 716

7911 1,0941 1,278 1,247 1,473 1,711 1,739 1, 825
345 417!

630
377 562

7921 911 876
112 507

907
601 863

9:27
738 815 400 109

525
576 787 7091 788 818

785 801
3, 133 3,370, 3,474 3,781 3,782 3,837, 3, 8271 3,952, 3,713 3,745 3,800 3,891 4,103 4,273 4,249 1,349; 4,836 5,545

5,812 6, 268
4,376 4,568 4,910' 5,289 5,289 5,430 5,367 5,377 5,286/ 5, 120 5,673! 5,5041 5,314 5,681 5,706 6,613 5,694 6,122

6,600 7,196

689 788 400 803 760 854 4, 497 4,550, 4, 865 5,3701 5,511 5,567 5,500 5, 194 5,474 5,718 5,933 5,188 6, 299 6,474 6,763 6,753 7,362) 7,948) 8, 341 8,792

1, 318, 1,575; 1,697: 1,760' 1,517. 1,512, 1,527

1, 486
3,768 3,777| 4,731 4,798 4,998 5,595 6,663 6,969' 7,422 8,424 9,430 10,841'11, 419 12,064 11,786 12, 375 14,031 15,464 17,620' 18, 361
2, 200, 2, 189 2, 183 2, 495 2,587 2,580 2,509 2,540, 6,627 2,628 2,745 2,678 2,663 2,425 2,838 2,550, 2, 817 2,905 3,255 3, 436
259 264
276

597
258

652
309 322

803
352 342 424 453 534 633 717 761 743 836 1,013

1, 263 1,403
1,492 1,721 1,702 1,747! 2,010 2,457 2,529 3,733 3,7751 4,268' 4,536' 4, 845 5,207 4,0541 4,278 4, 465 4,786 4,809

4,797 4,976
1, 2511 1,283 1,394 1, 302, 1,779 1,292 2,175/ 2,610 2,871, 3,072 3,311, 3, 465 3,997 4,182 4,740! 3, 335 3, 403 3,857 4,142 4, 399

1,340 386 1,472 1,511 1,528 1,661
1,121 1,303 1,307 1,417 1,615 1,915 2,384: 2, 234 3,169' 3,392 2,993 3,416 3, 633; 3, 290 3,418; 3,407, 3,717, 2, 298 2,906 2, 876
1,942 2,069 2,270 2,453 2,512, 2, 670 2,688 2,764 2, 876 2,982 3,011 2, 303 499 3,674 3,774
2,189 2,276, 2, 403 2,611 2,702 2, 847 2,857 2,943, 2,8941 2,950 3,075

828 4,211 4,543 4,964 5,603

216 3,360 3,287 3,502 475 3, 667 3,983 4,300 4,646
39, 670 40, 808 44,537 48,473 50, 379 53, 462 55, 464159,615 61,64165, 216 69,076 73, 867 80,018 82, 860 87, 217.86,574 93, 098 99,543 105, 172 111,770

[ocr errors]

Totals

NOTE.-Lake county was organized in 1874, Crook and Klamath in 1882, Gilliam and Morrow in 1885, Malheur and Wallowa in 1887, Harney and Sherman in 1889. TIBLE ('. -COMPARATIVE STATISTICS.

Showing the number of pupils enrolled from INTE to IS.

Countics.

1874. 1875. 1876.

1877. | 1878

1879.

1880.

1881.

1882.

1883,

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

[blocks in formation]

376 432 353

639 418 491 574 800 705 661 920 1,131 1,382 897 1,100 1,350 1,619 1,556
1,187 1,200 1,581; 1,478 1,562' 1,410 1,520 1,710 2,160 968 1,156' 1,03 1,490 1,836 2,244 2,362 2,610, 2, 107 2,214
208 290 319

393 569
1,383 1,724 1,840 1,855/ 1,986 2,598 2,752 2,489 2,404 2,447/ 2, 809 4,040 3, 102 3,794 3,193 3,796 4,009 4,3:37| 4,537
531 527 596 626 704

738 944 971

904

990 1,068 1,181 1,253 1, 499
94

125
267
350 339 359 412

541

661 659 729 776 9101 314

999 1,089 483 673 728 850 2,100 1,095 972 1,054 1, 247, 1, 363 1,377' 1,685 1,657 1,835' 1,926, 2,124 2,246

663 707 373 454 485 610 646 641 1,015 875 94 188 176

127 175. 210 197 196 265 203 22 i 273 214 256 283 300 331 364 1,611 1,318 1,989 2,266 1,305 1,940, 3,025 1,795 2,189 2,362 2,337 2,501 2,8062,8232, x86 2,892 3,170 3,212 3,40;

413 511 921
223
252
379

838, 1,300, 1, 104, 1, 108 1,185
492 438 468 503 520 552 612, 1,078 1,200 722 1,097 666 908 8891 831
1, 698

412
1, 294 1,543

575 58)
242 154 270

1,638 1,700 1,803 1,785 2,490 1,921 1,995 1,97 2,291 2,3303 2, 1652, 101 2,571 2,740 2,851 2,8:38 440 324 141 250 476 436 345 391 727 864 860 1,003, 1,160 1,4161 1,435

164 190 236 249 318 384 437 551 609
248 115

625
171 190 271 285 348 436 272 267 249 274 367 441 490

382 512
3,583 2, 946 3,381
100 1,974 2,017 3,247 2,524 2,391 2,485 2,033 2,375 2,758 2,6012, 698 2,783' 2,922 2, 872! 3, 147| 3,7411 7,683 4,482
3,473 3,714 3,428! 3, 1423,513 3,332' 3,491 3,507; 3,722 3,680, 3, 8493,618 3,7401 4,098 4,267 5,887

278 390 529 249 431 377
1,346/ 2,919 2,930
3, 138 3,790, 2,992 3,393 3,516! 4,645 3,7:22' 3,781 4,040 3,637 3, 994 4,658 5, 192 5,374

916, 1,008 9781 903 1,198! 1,026
947 1,507
2,130' 2,342, 2,765 3, 396; 3, 863 3,978' 3, 812 3,669 4,742 5,251 6,040 6,520 6,773 6,681 6,954, 7, 654, 9, 153 9,988 12, 449
872 1,039 971 1,393, 1,504 1,658 1,674 1,578 1,699 1,315, 1,682 1,886 1,841 1,781 1,960 2,125 2,395

445! 439 86

561 113 96 99 1361 119 164 126

231 238 272 430 359 413 491 588 095)
786 992 1,068

897
8601 855 749, 1,200

9421 1,171 2,816 1,709 2,954 2,174, 2, 738 2,923 2,481 2,4371 2,666 3, 151 3,261! 3,117' 3,298
619 897 912, 1,392 1,221 1,965 2,013 2,179, 2,524 2,790 2,188 2,288 2,566 2,914, 3, 154

763
594 618

917 1,093 1,091 1,154
8361 967| 1,117 1,093! 1, 407! 1,449 1,459, 1,510 1,673 1,874' 1,653 2,0261 2,006 1,831 1,329 1,742 1,347
806 1,359 1,472 1,528 2,075 1,602 1,670, 1,734 1,641 1,711 1,9011 1,909 2, 355 2,275 2,397 2,499' 2,955 3, 366 1,524
1, 459' 1, 156 1,656 1,702 1,755 2,323 1,877| 1,782 1,890

2,342, 2, 1882,289 2,331, 2, 357 2,439 2,693 3,007 2, 801
20,680 21,854 27, 4261 26,091 26, 992 32,718 37,533 31, 498 37,743 32, 184, 43, 157 46, 107 49, 176 53,025 52, 638 66,696, 63, 251 72, 322 75,526

748

Totals.

Note.--Lake county establised 1874, Crook and Klamath 1882. Gilliam and Mo

1885, Malheur and Wallowa 1887, Harney and Sherman 1889. TABLE D.-COMPARATIVE STATISTICS.

Showing the daily average attendance from 1877 to 1892.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

315
1,098

690

263
1,000
875
277

366

378

960
1,239
442)
177
570

366
1,140
2,214

389

241
1, 495

1,240
1, 768

371
256
710

660
1,480
1,855
457
286
776

288

1, 286

5401

1, 407

482
4141
708
250

190
1,551

172;
906

182
1,650

140
1, 429

150
2, 286

145
1,620

180
1,856

[blocks in formation]

573 735

594 965 1,131
753 920 1,097 1,350 1,430 1,581
1,965 2,050 2,589 2,080 2,078 2,518 2,707;
505 620

79)

747 721 789 999
889 472 518 560 505 682
777 1,08 1,062 1,193 1, 278 1,310 1, 403
290 442 176! 376)

499 490 405
185

220 203 240 215 206 1,602 1,742 1,818! 1,951

2, 100

1,878 1,938 303

625 423 597 705 474 758! 750 503

874 596

250
1,351 1,546 1,522 1,553 1,507 1,035 1,834
260 299

619 610 675 725
220

33 162 194 245 277 330
215 2:20 211 247 345 330 322
1,875 1,161 1,898 2,160 1,629
2,514

2,188 2, 137
2,3231
2, 619 2,586 2, 385 2,575

2, 131
2561

3151
2,781 2,6521 2,922 3,375 2,693 3,024 3,417

678 778, 827 743 712
3,997
3, 274

5,294 5,316 5,232 5,925 6,459
1,019 997 1, 242! 1,320 1,212

1, 173 1,3531

315
169 186 321 318 291 244 527
1,666 1,866 1,622 1,673 1,702

1,964 2,010
1,892 1, 650 1,841

1,8871 1,330

1,575 1, 752

502 300 613 693 1,129 1, 198 1, 221 1,514 1, 324

1,735

1, 222
1, 278 1,351 1,597 1,562 1,587 1,740 2,006
1,506 1,428 1,640 1,725 1,701

1,710 1,837

[blocks in formation]

1,850

[blocks in formation]

Counties.

1877.

1,055

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop-
Columbia
Coos
Crook.
Curry
Douglas
Gilliam
Grant.
Harney-
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn.
Malheur
Marion..
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Yamhili

Total

14,389 22, 434 20,910 27, 435 25, 196 27,347 26,597 29,512 31,005 35, 245 37, 406 35, 473 40,012 43, 018 45, 401 52, 724

NOTE.- Lake county established 1874, Crook and Klamath 1882, Gilliam and Morrow 1885, Malheur and Wallowa 1887, Harney and Sherman 1889. C'ENSCS, 1891.

1.

Vumber of resi-
dent pupills en-
rolled in public
schools during the
year under 6 years
of age.

Number of rexi-
dent pupils attend.
ing school outside
of their districts
during the year.

rerage daily
attendance.

Total.--

Males

Females

Total.

Males..

Females

Total.

18

25
48

81
53
66
1.3

43
112
134
53
41

11.

485

1351

18
10
119
56

164
140
116
97
51
77
194

2
191
90
79
37
121
190
51
43
279

17

[blocks in formation]

22
143
67

600 623 1,223
706

770! 1,476
1, 440, 1, 462 2,902
531 443

974
351 350 701
818
778 1,620

805
130

265
11 121
337 343 680
291 303 394
150 159 309
925 940 1, 865

12 13 25
177 183 360
193

200
1,400

1,483 2,883
1, 805 1,940 3,715

8 10 18
1,9561 1,667 3, 623

372 362 734 3, 767 3,801 7,568

7301 800 1,530
1911
162

353
220 228 448
1,008 1,070 2,078

884 900 1,784
892 381 773

600 652 1, 252 1,210 1,012 2,252 1,100 1,039 2,139

106

61
1221
104
13)

1601

5

16

91

8
861

228
195

21
151

83
184
113
69

[blocks in formation]

122
124
54
81
121
115

401 47

TABLE 1.-SCHOOL

1. Vumber of persons

beturcen 4 and 20
years of age resid-
ing in the county.

2. Number of resi

dent pupils en
rolled in

public
schools during the
year between 4 and
20 years of age.

(ounties.

Males.

Females

Total.

Males

Females

Total.--

Vales

Females

105
13

IS
60

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos.
Crook
Curry
Douglas
Grant
Gilliam
Harney
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn.
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union.
Wallowa.
Wasco
Washington.
Yamhill.

1,082) 1,135 2,217

818 771 1,619
1,788 1,838

3, 626

996 1,111 2. 107
3,339 3,0751 6,414 2,288 2,049 4, 337
1,329 1,183 2,512 699

554 1,253
926 844 1,770 517 482

999
1,779 1,640 3,419 1,11 1,007 2, 121
501 651 1,158

560 1,013
356
643 182

119 331
2, 301, 2, 192

4,493

1,570 1,612 3,212
918 8351 1,77:3!

552 1, 108
660 610 1,270 448 141 889
400 392 792

278! 575
2,105 2,050 4,155: 1,450 1, 101, 2,851

904 8351 1,739 718 708 1,426
181 426 907 313! 201 609

414 371 783 3091 273 582
2,875 2,967 5,812 3, 7613, 9221 7,683
3,350 3,250 6,600 1,919 2,348 4,267
400 360 760 221 210

431
4,035 4,306 8,341 2,759 2, 133 5, 192

746 781 1,527 537 661 1,198
8,831 8,789 17,620 5,424 4,564 9,988
1,663 1,592

3,255

1,073 1,052 2, 125
336 316 652 2431 1961 439

598 665 1, 263 331 864 695
2,528 2,269 4,797 1,689 1,428 3,117
2,137 2,025 4, 142 1,543 1,371 2,914
768 760 1,528 581

510 1,091
1,462 1,144 2,906 881 861 1,742
2,543 2,421 4,964 1,770 596/ 3,366
2, 2141 2,086

4,300

1,5241 1,483; 3,007

22
21
136
93
11

62
66
35

8
27
79

96
92
50

Totals.

53,772 52, 100 106,172 37,051 35,271 72,822

1,689 1,638 3,327

1,326 1,246 2,072 ||22,665 22, 736 45, 401

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »