Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE WORK S

ΟΙ

ALEXANDER POPE;

WITH

A MEMOIR OF THE AUTHOR,

NOTES, AND CRITICAL NOTICES ON EACH POEM,

BY THE REV. G. CROLY, LL.D.

RECTOR OF ST. STEPHEN'S, WALBROOK, LONDON.

VOL. III.

LONDON: A. J. VALPY, M. A.

1835.

[merged small][merged small][ocr errors]

ILLUSTRATIONS

ΤΟ

THE THIRD VOLUME.

FRONTISPIECE, from the Fourth Pastoral, v. 21, &c.

VIGNETTE, from the Second Pastoral, v. 85.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »