Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][ocr errors]

1

J'air Daphne's dead, and love is now no more

:BO!

14

[graphic][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][graphic][subsumed][subsumed][merged small]

day hat.

Pastoral Il-Sunden,

AJ. VALPY, M.A.

18 35.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »