Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 41 - Marvel not at this : for the hour is coming, in the which all that are in their graves shall hear his voice, and shall come forth ; they that have done good, unto the resurrection of life ; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
Σελίδα 48 - Tis granted, and no plainer truth appears, Our most important are our earliest years. The mind, impressible and soft, with ease Imbibes and copies what she hears and sees, And through life's labyrinth holds fast the clue That education gives her, false or true.
Σελίδα 121 - Because a man may shoot as truly with a bow as with a common musket.
Σελίδα 72 - Hear the just law — the judgment of the skies, He that hates truth shall be the dupe of lies : And he that will be cheated to the last, Delusions strong as Hell shall bind him fast.
Σελίδα 14 - I returned ; and loosing from the stake the string, with the little stick which was fastened to it, went again into the water, where I found, that lying on my back and holding the stick in my hands, I was drawn along the surface of the water in a very agreeable manner.
Σελίδα 185 - They soon met, and, in the fury of their first encounter, appeared in an instant firmly twisted together ; and, whilst their united tails beat the ground, they mutually tried with open jaws to lacerate each other. What a fell aspect did they present ! Their...
Σελίδα 12 - The exercise of swimming is one of the most healthy and agreeable in the world. After having swam for an hour or two in the evening, one sleeps coolly the whole night, even during the most ardent heats of summer. Perhaps the pores being cleansed, the insensible perspiration increases and occasions this coolness.
Σελίδα 266 - After the peace, I settled in the city of New York, in the practice of the law, and was in a very lucrative course of practice, when the derangement of our public affairs, by the feebleness of the general confederation, drew me again reluctantly into public life. I became a member of the Convention which framed the present Constitution of the United States...
Σελίδα 262 - I have ventured these last two days to look General Washington's whole force in the face in the position on the outside of my works, and have the pleasure to assure your Excellency that there is but one wish throughout the army, which is that the enemy would advance.
Σελίδα 187 - ... great folds, and by that operation rendered the other more than commonly -outstretched ; the next minute the new struggles of the black one gained an unexpected superiority; it acquired two great folds likewise, which necessarily extended the body of its adversary in proportion as it had contracted its own.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας