Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

SCHOOL ARITHMETIC

PRIMARY BOOK

BY

JOHN M. COLAW, A. M.
ASSOCIATE EDITOR OF THE AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY,

MONTEREY, VA.

AND

J. K. ELLWOOD, A. M.

PRINCIPAL OF THE COLFAX PUBLIC SCHOOL, PITTSBURG, PA., AUTHOR OF

TABLE BOOK AND TEST PROBLEMS IN ELEMENTARY MATHEMATICS.

RICHMOND, VA.
B. F. JOHNSON PUBLISHING CO.

1900

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »