Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 183 - To reduce fractions to their lowest terms. A fraction is in its lowest terms when its numerator and denominator are prime to each other; that is, when both terms have no common divisor. 1. Reduce the fraction -|| to its lowest terms.
Σελίδα 76 - Thirty Days hath September, April, June and November ; February hath Twenty-eight alone, And all the rest have Thirty-one ; Except in Leap Year, — then's the time February's Days are Twenty-nine.
Σελίδα 180 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 45 - OPEN. 120 pages, 6d. German-English and English-German Pronouncing DICTIONARY. New Edition. Crown 8vo, 864 pages, cloth, 3s. 6d. Gothic Stonework. By ELLIS A. DAVIDSON. With numerous Illustrations. Cloth, 3s. • Grammar for School Use.
Σελίδα 71 - Weight is used by apothecaries and physicians in compounding dry medicines. TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.
Σελίδα 36 - RULE Place the less number under the greater, units under units, tens under tens, and so on.
Σελίδα 179 - Hence we have the the number of yards, by 4, the given denominator, RULE. Multiply the whole number by the given denominator; take the product for a numerator, under which write the given denominator.
Σελίδα 165 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3.
Σελίδα 4 - One of the narratives next in order after monosyllables in an elementary reading book used in the school. A short paragraph from an elementary reading book. Writing Form on black board or slate, from dictation, letters, capital and small, manuscript Copy in manuscript character a line of print, and write from dictation a few common words.
Σελίδα 170 - The least common multiple (LCM) of two or more numbers is the least number that is exactly divisible by each of them.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας