Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][ocr errors]

THE

BRITISH ESSAYISTS,

WITH

PREFACES,

HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL,

BY

ALEXANDER CHALMERS, F. S. A.

опологоголо

VOL. VIII.

LONDON:

PRINTED FOR J. JOHNSON; J. NICHOLS AND SON; R. BALDWIN; F. AND C. RIVINGTON; W. OTRIDGE AND SON; W. J. AND J. RICHARDSON; A. STRAHAN; R. FAULDER; G. AND W. NICHOL; T. PAŸNE; G. ROBINSON; W. LOWNDES; WILKIE AND ROBINSON; SCATCHERD AND LETTERMAN ; J. WALKER; VERNOR, HOOD, AND SHARPE; R. LEA; DARTON AND HARVEY ; J. NUNN; LACKINGTON AND CO.; CLARKE AND SON; G. KEARSLEY; C. LAW; J. WHITE; LONGMAN, HURST, REES, AND ORME; CADELL AND DAVIES; LANE AND NEWMAN; H. D. SYMONDS; J. BARKER; WYNNE AND CO.; POTE AND CO.; J. CARPENTER; W. MILLER; S. BAGSTER; T. BOOSEY; R. PHENEY; R. FLOYER; J. MURRAY, R. HIGHLEY; BLACK, PARRY, AND KINGSBURY; J. HARDING; R. H. EVANS; J. MAWMAN; J. BOOKER; J. ASPERNE; J. HARRIS; H. EBERS; AND W. CREECH, EDINBURCH.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »