Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 53 - ... in 28 weeks ? 7. If a man earn 5 dollars in one day, how many dollars can he earn in 7 days ? 8. If a man's expenses be 35 dollars a week, how much is that a day ? 9. There are 7 boys, and each boy has 6 cents ; how many cents have all of them ? 10.
Σελίδα 91 - Avoirdupois weight is used in weighing most kinds of merchandise, and all metals, except silver and gold. Its denominations are the ton, t.; the hundred-weight, cwt.; the quarter, qr.; the pound, Ib.; the ounce, oz.; and the dram, dr.
Σελίδα 10 - All provisions of sections eighty-eight, eightynine, ninety, ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninetyfour, ninety-five, ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, ninety-nine, one hundred, one hundred and one...
Σελίδα 6 - L, fifty ; C, one hundred; D, five hundred; M, one thousand.
Σελίδα 83 - ... fifths, &c. The number above the line is called the numerator, because it shows the number of equal parts expressed by the fraction.
Σελίδα 77 - When there are ciphers between the significant figures of the multiplier, we may omit the ciphers, multiplying by the significant figures only, placing the first figure, of each product directly under the figure by which we multiply. EXAMPLES FOR PRACTICE.
Σελίδα 9 - ... sixtytwo sixtythree sixtyfour sixtyfive sixtysix sixtyseven sixtyeight sixtynine seventy seventyone seventytwo seventythree seventyfour seventyfive seventysix...
Σελίδα 44 - ... are 24 3 times 1 are 3 3 times 2 are 6 3 times 3 are 9 3 times 4 are 12 3 times 5 are 15 3 times 6 are 18 3 times 7 are 21 3 times 8 are 24 3 times 9 are...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας