Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 57 - I have been very jealous for the LORD God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.
Σελίδα 86 - And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman ? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet ; but she hath washed my feet with tears, and wiped them witli the hairs of her head.
Σελίδα 232 - Lo, these are parts of his ways; but how little a portion is heard of him?
Σελίδα 181 - I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
Σελίδα 212 - To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus
Σελίδα 213 - Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations : that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ...
Σελίδα 69 - And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.
Σελίδα 75 - Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the altar, And let them say, Spare Thy people, O LORD, and give not thine heritage to reproach...
Σελίδα 69 - There was a certain creditor which had two debtors : the one owed five hundred pence, and the other fifty. And * Luke, chap. vii. 36. 61 when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most ? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most.
Σελίδα 212 - I am not ashamed: for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας