Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

IER ROYAL HIGHNESS VICTORIA MARY-LOUISA, DUCHESS OF KENT.

[ocr errors]
[graphic][merged small]
[graphic][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »