Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Авт.

Page

I.-1. Histoire Poctique de Charlemague. Par Gaston Paris.

Paris, 1865. Svo.

2. La Chanson de Roland. Nach der Oxforder Hand-

schrift, von neuen herausgegeben von Theodor Müller.

Erste Hälfte. Göttingen, 1863. 8vo.

2. Renaus de Montauban, oder die Haimonskinder,

herausgegeben von Dr. Heinrich Michelant. Stutt-

gart, 1862. 8vo.

4. Li Romans de Berte aus grans Piés. Publié par M.

Paulin Paris. Paris, 1832. 12mo.

5. Li Romans de Garin le Loherain. Publié par M.

Paulin Paris. Paris, 1833-36. 2 vols. 12mo.

6. Les Anciens Poëtes de la France; publiés sous les

auspices de S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction

Publique et sous la direction de M. F. Guessard.

Paris, 1859-65. 8 vols. 16mo.

7. Histoire Littéraire de la France par des religieux

Benedictins de la Congregation de Saint Maur. Con-

tinuée par les Membres de l'Institut. Paris, 1733-

1864. 24 vols. 4to.

283

11.–1. Platonis Euthydemus et Laches, Præfixa est Epistola

ad Senatum Lugdunensem Batavorum. Auctore Carolo

Badham. Londini, item Edine, Williams et Norgate.

Jenæ, Fr. Frommann. 1865.

2. Platonis Convivium, cum Epistola ad Thompsonum.

Edidit Carolus Badham. Londini et Edinæ : apud

Williams et Norgate. Jenæ, Fr. Frommann. 1866, 324

III.—1. Insect Architecture, &c. By James Rennie, A.M.

London 1857.

2. Homes without Hands, being a Description of the

Habitations of Animals, classed according to their

Principle of Construction. By the Rev. J. G. Wood,

M.A., F.L.S. With New Designs, by W. F. Keyl

and E. Smith. London, 1865

355

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »