Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

COLLECTION

OF

TOY A GES

AND

TRAVELS,

FROM

THE DISCOVERY OF AMERICA

TO THE

COMMENCEMENT OF THE NINETEENTH CENTURY,

IN TWENTY-EIGHT YOLUMES

VOL. X.

LONDON:
PRINTED FOR RICHARD PHILLIPS,
BRIDGE STREET, BLACKFRIARS;

By J. Gold, Shoc-lane.

1809.

[merged small][ocr errors][merged small]

Conclusion of Cook's THIRD VOYAGE round the World.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »