Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM

LIBER II.

[ocr errors]

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM

LIBER II.

Edited with Notes

BY

T. E. PAGE, M.A.
LATE FELLOW OF ST JOHN'S COLLEGE CAMBRIDGE;

ASSISTANT MASTER AT CHARTERHOUSE.

London:
MACMILLAN AND CO.

1883.

[The Right of Translation is reserved.]

29763

[blocks in formation]

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM

LIBER SECUNDUS.

CARMEN I. MOTUM ex Metello consule civicum bellique causas et vitia et modos ludumque Fortunae gravesque

principum amicitias et arma nondum expiatis uncta cruoribus, periculosae plenum opus aleae, tractas et incedis per ignes

suppositos cineri doloso. paullum severae Musa tragoediae desit theatris : mox ubi publicas res ordinaris, grande munus

Cecropio repetes cothurno,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »