Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 44 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 41 - Or, to take a case yet stronger, when it is affirmed, that " the area of a circle is equal to that of a triangle having the circumference for its base, and the radius for its altitude...
Σελίδα 25 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees ; and each degree into 60 equal parts, called minutes ; and each minute into 60 equal parts, called seconds ; and these into thirds, etc.
Σελίδα 21 - To find then the logarithm of a vulgar fraction, subtract the logarithm of the denominator from that of the numerator.
Σελίδα 47 - To the length of the edge add twice the length of the back or base, and reserve the sum; multiply the height of the wedge by the breadth of the base; then multiply this product by the reserved sum, and onesixth of the last product will be the contents.
Σελίδα 50 - A SPHEROID is a solid, generated by the revolution of an ellipse about one of its diameters. If the ellipse revolves about its longer or...
Σελίδα 14 - In the same manner multiply all the multiplicand by the inches, or second denomination, in the multiplier) and set the result of each term one place removed to the right 'hand of those in the multiplicand. 4.
Σελίδα 17 - Find the greatest square in the left period, and place its root at the right; subtract the square of this root from the first period, and to the remainder annex the next period for a dividend.
Σελίδα 250 - ... the length shall be taken on a straight line along the rabbet of the keel, from the back of the main stern-post to a perpendicular line from the fore part of the main stem under the bowsprit, from which subtracting three-fifths of the breadth, the remainder shall be esteemed the just length of the keel to find the tonnage; and the breadth shall be taken from the outside of the outside plank in the broadest part of the...
Σελίδα 21 - To Divide One Number by Another, Subtract the logarithm of the divisor from the logarithm of the dividend, and obtain the antilogarithm of the difference.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας