Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

EMBRACING A COMPLETE COURSE FOR SCHOOLS AND

ACADEMIES

BY

WILLIAM J. MILNE, Ph.D., LL.D.
PRESIDENT OF NEW YORK STATE NORMAL COLLEGE, ALBANY, N.Y.

NEW YORK .:: CINCINNATI: CHICAGO

AMERICAN BOOK COMPANY

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »