Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

MANCHESTER :
JOHN HEYWOOD, 141 AND 143, DEANSGATE.
EDUCATIONAL DEPARTMENT : 141, DEANSGATE.

LONDON : SIMPKIN, MARSHALL AND CO.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

7 are

12 times
1 are 12
2 24
3 36

12 times
4 are 48
5 60
6 72

12 times

84 8

96
108

12 times
10 are 120
11 132
12 144

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »