Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

POETICAL QUO-
TATIONS. WARD

NEW YORK AND BOSTON
THOMAS Y. CROWELL AND
COMPANY te se to sto sto ste

A dictionary of quotations from English and American poets Henry George Bohn

[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »