Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 104 - The projection of a point on a line is the foot of the perpendicular from the point to the line. Thus A
Σελίδα 161 - The first and last terms of a proportion are called the extremes, and the two middle terms are called the means.
Σελίδα 118 - In the same circle, or in equal circles, if two arcs are equal, their central angles are equal; and conversely.
Σελίδα 147 - To draw a tangent to a given circle from a given point.
Σελίδα 202 - II, cor. 1. 2. The area of a rectangle equals the product of its base and altitude. That is, the number which represents Its square units of area is the product of the two numbers which represent its base and altitude. For in prop. II, if R' = 1, the square unit of area, then a' and 6' must each equal 1, the unit of length.
Σελίδα 186 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Σελίδα 317 - A plane surface, or a plane, is a surface in which, if any two points are taken, the straight line joining these points lies wholly in the surface.
Σελίδα 39 - If two triangles have two sides of the one respectively equal to two sides of the other, and the included angles unequal, the third sides are unequal, and the greater third side belongs to the triangle having the greater included angle.
Σελίδα 46 - Two intersecting straight lines cannot both be parallel to the same straight line.
Σελίδα 268 - Theorem. If each of two intersecting planes is perpendicular to a third plane, their line of intersection is also perpendicular to that plane. Given two planes, Q, R, intersecting in OP, and each perpendicular to plane M.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας