Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 275 - Fifth, that no person in the public service is for that reason under any obligation to contribute to any political fund, or to render any political service, and that he will not be removed or otherwise prejudiced for refusing to do so.
Σελίδα 124 - Where the injury for which compensation is payable under this Act was caused under circumstances creating a legal liability in some person other than the employer...
Σελίδα 9 - ... five years, one for four years, one for three years, one for two years, and one for one year, and thereafter as the terms of office expire in each year one member for a term of five years.
Σελίδα 192 - The loans shall bear interest at a rate not exceeding five per cent per annum...
Σελίδα 79 - The following words and phrases, as used in this act, shall, unless a different meaning is plainly required by the context, have the following meaning : — "Employer" shall include the legal representative of a deceased employer.
Σελίδα 116 - ... by a person in the same grade employed at the same work by the same employer, or, if there is no person so employed, by a person in the same grade employed In the same class of employment and In the same district...
Σελίδα 81 - Every such employment certificate shall be signed, in the presence of the officer issuing the same, by the child in whose name it is issued.
Σελίδα 113 - By reason of any defect in the condition of the ways, works, or machinery connected with or used in the business of the employer, which arose from or had not been discovered or remedied owing to, the negligence of the employer, or of any person in the service of the employer and intrusted by him with the duty of seeing that the ways, works, or machinery were in proper condition...
Σελίδα 114 - ... no action for the recovery of compensation for injury or death under this act shall be maintained, unless notice of the time, place and cause of the injury is given to the employer within sixty days, and the action is commenced within one year from the occurrence of the accident causing the injury or death.
Σελίδα 197 - Within the above restrictions each member shall have the right to designate his beneficiary, and, from time to time, have the same changed in accordance with the laws, rules or regulations of the society...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας