Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

THE

OF

SPEAKIN G.

CONTAINING,

AN ESSAY,

IN WHICH ARE GIVEN RULES FOR EXPRESSING PROPERLY THE
PRINCIPAL PASSIONS AND HUMOURS, WHICH OCCUR

IN READING, OR PUBLIC SPEAKING.

AND

LESSONS,

TAKEN FROM THE ANCIENTS AND MODERNS ; EXHIBITING A
VARIETY OF MATTER FOR PRACTICE; THE EMPHATICAL
WORDS PRINTED IN ITALICS ; WITH NOTES OF

DIRECTION REFERRING TO THE ESSAY.

By JAMES BURGH,
AUTHOR OF THE DIGNITY OF HUMAN NATURE, &c.

Neque vero mihi quidquam præstabilius videtur, quam posse dicendo

tenere hominum cætus, mentes allicere, voluntates impellere quo
velit, unde autem velit deducere.

CICERO.

Baltimore :
PRINTED FOR SAMUEL BUTLER,
BY JOHN W. BUTLER,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

THE present Edition of this truly useful, and much esteemed Work, has been carefully and critically executed.

Many errors, which by being frequently and carelessly printed, had crept into most of the former editions, have in this been corrected and revised.

The Marginal Notes, explaining to the Scholar the various Humours and Passions as they occur, and which are so peculiarly useful, have been put at full length almost in every instance, and great care has been taken to affix them in their proper places ; whereas, in most of the former editions, they were so much abbreviated and misplaced, that it was with difficulty the Master, much less the Scholar, could comprehend their meaning.

An elegant Ode (page 270) has been added ; no other alterations have taken place.

This being the First Baltimore Edition, the Publisher indulges the pleasing hope, that it will yield, by its execution and correctness, general satisfaction.

BALTIMORE, 25th March, 1804.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »