Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors]

THE

5116
18.2

PICTORIAL

BIBLE;

[blocks in formation]

CHIEFLY EXPLANATORY OF THE ENGRAVINGS, AND OF SUCH PASSAGES CONNECTED WITH THE HISTORY,

GEOGRAPHY, NATURAL HISTORY, AND ANTIQUITIES OF THE SACRBD

SCRIPTURES AS REQUIRE OBSERVATION.

VOLUME III.

LONDON:
CHARLES KNIGHT & CO., 22, LUDGATE STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »