Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF THE

STATE OF NEW-YORK.

PASSED AT THE

SEVENTY-FIRST SESSION

OF THE

LEGISLATURE,

BEGUN THE FOURTH DAY OF JANUARY, AND ENDED

THE TWELFTH DAY OF APRIL, 1848,

AT THE CITY OF ALBANY.

[graphic][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »