Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

OF THE

FIFTH SESSION

OF THE

LEGISLATURE

OF THE

STATE OF CALIFORNIA.

BEGUN

ON THE SECOND DAY OF JANUARY, 1854, AND ENDED ON THE
FIFTEENTH DAY OF MAY, 1854, AT THE CITIES OF
BENICIA AND SACRAMENTO.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

SACRAMENTO:

B. B. REDDING, STATE PRINTER.

.

JOURNAL

OF THE

PROCEEDINGS OF THE ASSEMBLY.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »