Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 143 - Caledonia ! stern and wild, meet nurse for a poetic child, • land of brown heath and shaggy wood, land of the mountain and the flood, land of my sires!
Σελίδα 93 - This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the Most High.
Σελίδα 49 - And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care; what is to be done for thee? wouldest thou be spoken for to the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people.
Σελίδα 125 - The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Σελίδα 228 - The dead are like the stars by day ; Withdrawn from mortal eye, But, not extinct, they hold their way In glory through the sky : Spirits from bondage thus set free Vanish amidst immensity, Where human thought, like human sight, Fails to pursue their trackless flight.
Σελίδα 51 - Not to the last \ Thy word hath said, Could we but read aright, "Poor pilgrim, lift in hope thy head, At eve it shall be light!
Σελίδα 224 - On its bosom bearing thee. What is Life ? A bubble floating On that silent, rapid stream ; Few, too few, its progress noting, Till it bursts, and ends the dream. What is Death, asunder rending Every tie we love so well ? But the gate to life unending, Joy, in heaven ! or woe, in hell...
Σελίδα 164 - Whose humorous vein; strong sense, and simple style, May teach the .gayest, make the gravest smile ; Witty, and well...
Σελίδα 198 - THE stately homes of England, How beautiful they stand ! Amidst their tall ancestral trees, O'er all the pleasant land. The deer across their greensward bound, Through shade and sunny gleam, And the swan glides past them with the sound Of some rejoicing stream.
Σελίδα 236 - To write a book of household song, Without one verse to thee, Whom I have known and loved so long, Were all unworthy me. Have I not seen thy needle plied With as much ready glee, As if it were thy greatest pride A sempstress famed to be ! Have I not ate pies...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας