Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Modern Engineering Practice: Mathematics, mechanics, heat

American School (Chicago, III.),

Frank Wakeley Gunsaulus

KURT F. WENDT LIBRARY COLLEGE OF ENGINEERING UNIVE??"TY OF WISCONSIN MADISON, WI 53706

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »