Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 35 - Lungs ! — my only care is, Where to get stuff enough now, to project on ; This town will not half serve me. Face. No, sir ! buy The covering off o
Σελίδα 48 - tis true. He's one I honour, and my noble friend ; And I respect his house. SUR. Heart ! can it be That a grave sir, a rich, that has no need, A wise sir, too, at other times, should thus, With his own oaths, and arguments, make hard means To gull himself?
Σελίδα 114 - FACE. They did pass through the doors then, Or walls, I assure their eye-sights, and their spectacles; For here, sir, are the keys, and here have been, In this my pocket, now above twenty days ! And for before, I kept the fort alone there. But that 'tis yet not deep i...
Σελίδα 100 - O justice, Upon us, for this wicked man ! FACE. Nay, look, sir, You grieve him now with staying in his sight. Good sir, the nobleman will come too, and take you, And that may breed a tragedy. MAM. " I'll go. FACE. Ay, and repent at home, sir. It may be, For some good penance you may ha' it yet; A hundred pound to the box at Bethlem* MAM. Yes. FACE. For the restoring such as — ha
Σελίδα 61 - A miserable rogue, and lives with cheese, And has the worms. That was the cause, indeed, Why he came now : he dealt with me in private, To get a med'cine for them.
Σελίδα 53 - Sub. This is heathen Greek to you ! — And what's your mercury ? Face. A very fugitive, he will be gone, sir. Sub. How know you him ? Face. By his viscosity, His oleosity, and his suscitability.
Σελίδα 32 - Come on, sir. Now you set your foot on shore In Novo Orbe\ here's the rich Peru: And there within, sir, are the golden mines, Great Solomon's Ophir!
Σελίδα 34 - Do we succeed? Is our day come? and holds it? Face. The evening will set red upon you, sir; You have colour for it, crimson : the red ferment Has done, his office; three hours hence prepare you To see projection. Mam. Pertinax, my Surly, Again I say to thee aloud, Be rich. This day thou shalt have ingots; and to-morrow Give lords th
Σελίδα 36 - Face. At his prayers, sir, he ; Good man, he's doing his devotions For the success. Mam. Lungs, I will set a period To all thy labours ; thou shalt be the master Of my seraglio. Face. Good, sir. Mam. But do you hear ? I'll geld you, Lungs.
Σελίδα 18 - Women of her airy temper, as they seldom think before they act, so they rarely give us any light to guess at what they mean. But you have little reason to believe that a woman of this age, who has had an indifference for you in your prosperity, will fall in love with your ill-fortune. Besides, Angelica has a great fortune of her own, and great fortunes either expect another great fortune, or a fool.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας